header.jpg
Image
2020 A-KANDIDATE
Image
Danielle Kitshoff
Image
Annoushka Truter
Image
Pierre van Heerden
Image
Bella du Toit
Image
Merisa van der Merwe
Image
Dirk Bester
Image
Nevada Nel
Image
Nina Hanekom

INLIGTING TYDENS LOCK DOWN

SMS sal elke Maandag aan ouers gestuur word met die werk, per vak, vir die week.

Brief van skoolhoof - 27 Januarie 2021

Geagte Ouers

Ons vertrou dat u die ruskans en tyd saam met u kind(ers) geniet het. Covid-19 is egter steeds met ons en so ook verskeie maatreëls om skole in hierdie tyd te bestuur.
Op hierdie stadium wil ons dus graag die volgende besluite onder u aandag bring.
Ons wil vanjaar poog om sover dit van die skool afhang, minder kere aanpassings aan die datums en rooster te maak! Hierdie omvattende brief moet u deeglik bestudeer en op ‘n veilige, dog sigbare plek bewaar – dalk op u yskas!

 • Sodra die aangepaste kwartaaldatums geproklameer is, sal ons dit vir u deurgee.
 • Al die leerders keer wel terug op Maandag 15 Februarie 2021. (Let wel: Enkele vakonderwysers van party senior grade mag dalk al vroeër “online” skakel om te begin met hersiening van verlede jaar se werk of leesopdragte – net sodat die druk ‘n bietjie minder is in die week van 15 Februarie.)
 • Aangesien ons net 50% van die leerders op ‘n gegewe tyd op die skoolterrein mag hê, sal die volgende reëling vir 15 – 26 Februarie (dus 1 ste 2 skoolweke) geld:
 • Skoolure vir grade 10 tot 12 is daagliks van 07:30 tot 11:30 en vir grade 8 en 9 vanaf 12:30 tot 16:30.
 • Hierdie besluit is geneem in die lig van die behoefte aan effektiewe afskop van die jaar, asook gereelde kontaktyd, huiswerk en die monitering daarvan.
 • Ons vertrou dat ons daarna na gewone skoolure sal kan terugkeer.
 • Ons volg ‘n weekrooster.
 • Ongelukkig kan ons nie amptelike sportoefeninge en –wedstryde hê nie. Waar daar uitsonderings en vergunnings kom, sal dit aan u gekommunikeer word.
 • Ons sal Maandag 15 Februarie weer ‘n Covid-19-oriëntasiesessie met die leerders hê, om al die reëlings te bespreek.
 • Daarna sal al die belangrike administrasie gedoen word, sodat ons stelsels, kommunikasie, boeke en dies meer onmiddellik in plek kom om met onderrig te begin.
COVID-19: VEILIGHEIDSMAATREËLS OP DIE SKOOLTERREIN

Dit is noodsaaklik dat sekere volhoubare maatreëls in plek gestel word om te verseker dat ons gemeenskap en leerders veilig bly en om die skooljaar sonder enige verdere onderbrekings te kan voltooi.

Daar is verskeie maniere wat ons u kind en die personeel by die skool gaan beveilig:

 • Alle personeel en leerders se temperatuur sal daagliks gemonitor word.
 • Die skool sal gereeld die was van hande met water en seep, of hand-ontsmettingsmiddel laat plaasvind.
 • Personeel en leerders is verantwoordelik vir die gereelde ontsmetting van hulle persoonlike ruimte. Ons versoek weereens dat elke kind ‘n natlap – wat tuis in Jik-oplossing geplaas en liggies uitgedroog is – in ‘n plastieksakkie in sy/haar tas saambring, asook ‘n spuitbotteltjie met ontsmettingsmiddel. Elke leerder het die verantwoordelikheid om elke keer aan die einde van die periode, wanneer hy/sy die lokaal verlaat, die bank/tafel daarmee af te vee.
 • Ons sal ook 4 keer per dag die kleedkamers reinig – voor skool, voor elke pouse en na skool. Leerders moet gereeld hul hande met seep/ontsmettingsmiddel in die badkamers was, en ook met die Jik-lappie - of die ontsmettingsmiddel en papier – die toiletsitplek skoonmaak indien hy/sy steeds onseker voel.
 • Daar sal geen groot byeenkomste by die skool wees, soos saalopening, aantree in die vierkant, sportbyeenkomste, ensovoorts nie.
 • Sosiale afstand (1 meter) sal te alle tye op die skoolgronde gehandhaaf word en geen fisiese kontak of aanraking (handdruk of drukkies) sal toegelaat word nie.
 • Die skool sal gereeld ontsmet word, met die klem op hoë risiko-oppervlakke soos deurhandvatsels, krane, toiletsitplekke, ens.
 • Daar sal ‘n daaglikse skoonmaakprogram met spesifieke chemikalieë wees en spesifieke prosesse sal gevolg word.
 • ‘n Een-meter-afstand sal sover moontlik in klasse tussen leerders onderling sowel as personeel gehandhaaf word.
 • Leerders en personeel wat siek voel, MOET tuis bly. Hulle moet vir Covid-19 getoets word en die skool in kennis stel.
Daaglikse ontvangs by die skoolingang:

Die skoolingang kan in die oggend ‘n plek wees waar leerders saamdrom om die skool te betree. Die skool tref die volgende reëlings om te verseker dat leerders nie saamdrom nie.

 • Leerders moet te alle tye 1 meter sosiale afstand handhaaf. Op reëndae sal leerders direk na periode 1 gaan vir die siftingsproses. As ‘n leerder se koors bo 38°C is, sal hy/sy na ‘n paar minute weer getoets word en as dit steeds bo 38°C is, sal die ouer versoek word om sy/haar kind by die kantoor te kom haal. Saam met die neem van koors, sal die leerder ook die voorgeskrewe vrae gevra word, waarop hy/sy eerlik moet antwoord. As hy/sy op een van die vrae “ja” antwoord, sal die ouer versoek word om sy/haar kind by die kantoor te kom haal. Na siftingsproses (“screening”) gaan die leerders direk na sy/haar bank vir die eerste periode.
 • SLEGS die maskers wat deur die Departement aan u kind gegee is of chirurgiese maskers sal toegelaat word. Leerders met verkeerde maskers of dié wat hul maskers vergeet, sal huis toe gestuur word.
 • Vra asseblief u kind om rustig en op ‘n ordentlike manier geduldig te wag om by die gebou in te kom.
 • Leerders kom met die voorgeskrewe somerskooldrag skool toe. Ouers moet toesien dat die kind se klere daagliks skoon is. Op die dag waarop u kind LO-prakties het, moet hy/sy met skoolsportklere skool toe kom.
 • Alle voorkomsreëls geld vanaf die eerste dag – in terme van skeer, naels, grimering, juwele, haarbykomstighede, ens. Indien u nog nie ‘n afspraak gemaak het nie, moet u vinnig spring, want vanaf Maandag, 15 Februarie 2021, moet elke leerder voldoen aan ons haarreëls.
 • Leerders sorg vir eie pouse-eetgoed, want die snoepwinkel gaan nie oop wees nie.
Leerders tree soos volg buite die skoolgebou aan:

Alle Graad 10-leerders op 15 Februarie voor die skoolgebou en vanaf 16 Februarie soos volg:

10A: Poort tussen LO-apparaatkamer en senior meisiekleedkamer. (Deur A)
10B: Poort tussen die RTT-klas en sportkantoor. (Deur B)
10C: Poort tussen die kopieerkamer en mev M Coetzee se klas. (Deur C)
11A en B: Ingang tussen mev N du Plessis en mnr A Bester se klasse.
12A en B: Ingangshek tussen magasyn en mev Brand se klas.

Alle graad 9-leerders op 15 Februarie voor die skoolgebou en vanaf 16 Februarie soos volg:
9H: Poort tussen die kopieerkamer en mev M Coetzee se klas. (Deur C)
9D: Ingangshek tussen magasyn en mev T Brand se klas.
9U: Ingang tussen mev N du Plessis en mnr A Bester se klasse.

Alle graad 8-leerders by buitedeur van die skoolsaal te Dirkie Uysstraat totdat aankondiging gemaak word dat dit soos volg verander:
8H: Poort tussen RTT-klas en sportkantoor. (Deur B)
8D: Poort tussen LO-apparaatkamer en senior meisiebadkamer (Deur A)
8U: Ingangshek tussen magasyn en mev T Brand se klas.

LW: Die hoofdeur by sekretaresse se kantoor mag nie deur die leerders gebruik word nie.

Assessering:

Dieselfde reëling geld vir assessering soos in 2020. U moet egter steeds vir enige assesseing wat u kind mis, ‘n mediese sertifikaat of kliniekbrief toon!

Oop en eerlike kommunikasie tussen die huis/gemeenskap en skool:

 • Siek personeel en leerders moet by die skool en die Departement van Gesondheid aangemeld word – dit is die wet. Mense wat siek word, se kontak met ander individue moet opgevolg kan word om die virus sover moontlik te bekamp. U samewerking om ons gemeenskap te beskerm is absoluut noodsaaklik.
 • Dit is ouers en personeel se verantwoordelikheid om navrae so volledig moontlik te beantwoord.
 • Enige nuwe inligting wat die skool ontvang, sal so spoedig moontlik aan ons gemeenskap gekommunikeer word.


Busvervoer:

 • Die skool sal seker maak dat die skool se busse voor die begin van die rit ontsmet word.
 • Leerders sal hulle hande moet ontsmet voor hulle in die bus klim.
 • Die bus sal nie meer as ‘n 70 %-kapasiteit gevul word nie.
 • Die dra van maskers in die bus is verpligtend.


Net ‘n uiters belangrike versoek: Verseker asseblief dat die skool te alle tye die korrekte en nuutste kontakbesonderhede van u het. U maak dit baie moeilik as ons in geval van nood u moet skakel, maar ons kry niemand in die hande nie. Baie dankie vir u samewerking in hierdie verband.

Ons kan nie wag dat die skool begin nie; u seker ook nie! Kry asseblief betyds alles saam met u kind reg sodat ons onmiddellik kan begin met die akademie. Daar was verlede jaar ouers en leerders wat geglo het dat geen leerders aan die einde van die jaar sal druip nie. Die realiteit was nogal ‘n ontnugtering vir die 5% herhalers. Kom ons werk almal van dag 1 af saam sodat al ons leerders in 2021 goed kan slaag!

Vriendelike groete.

HH Gunter
SKOOLHOOF

Tiere Nuusbrokkies

Kliek hier om na die SACoronavirus webblad te gaan

Uit die Tiere se mond

Kultuur Nuus

Image
Marita van der Vyver het ons skool in 2020 besoek en het ‘n werkswinkel vir ‘n graad 10 klas aangebied oor hoe om versies te skryf. Monique Roos, Nina Louw, Kirsten Cornett en Abbi van der Westhuizen se gedigte is gekies en is in haar bundel,"jy sê, ek sê, ons sê", gepubliseer.

Sport Nuus

Image
Herman Hartung is verkies tot die Boland Tennisspan
Image
Herman Hartung is verkies tot die Boland Tennisspan
Image
Francois Malan lê derde op SA Atletiek se landwye ranglys vir seuns 0/17 Hammergooi!!
Image
Dirkie Uys se dogters neem deel aan die Agnus Pauw toernooi.
Image
Alica Bester is verkies tot die Boland Tennisspan

Skoollied

Op Moorreesburg, mooi Moorreesburg,
Waar die grane golwend waai,
Lag die veldblom op die lande,
Groei die saad van boer gesaai.
Kom voorwaarts, trou, slagvaardig,
Ons skool moet altyd groei,
Met hand en voet, met hoof en hart,
Tot ongekende bloei.
Laat Moorreesburg op ons trots wees,
Al is ons ook lank reeds weg.
Bly net trou aan ideale
Staan vir opgang en vir reg.

Ons Missie

- Om ‘n christelike, positiewe, veilige en gelukkige leeromgewing te skep;
- waar alle leerders sukses, waardes, vriendskap en trots sal ontwikkel;
- waar leerders die diverse talente en kulturele agtergrond van elke leerder sal respekteer;
- hul volle potensiaal sal bereik;
- en sal strewe om as verantwoordelike jong burgers ‘n positiewe bydrae tot die groei en ontwikkeling van Suid-Afrika te lewer.

Akademie

Image

HOËRSKOOL DIRKIE UYS ONTVANG 'N TOEKENNING VIR ALGEHELE VERBETERING IN AKADEMIESE PRESTASIE: GRAAD 9
Dit is vir skole met 'n leerdertal van minder as 600

Spesiale Nuus

Image

Mnr en Mej Valentine is:
Hannes Mostert en Danielle Kitshoff

KRINGLEIERS 2020

Image

Dankie aan al ons borge wat deur die jaar by ons staan op vele vlakke. Ons is trots op ons Tiere vriende!!

Hoërskool Dirkie Uys
Posbus 212
Moorreesburg
7310

Tel. (022) 433 2253
Faks (022) 433 3901
E-pos: ontvangs@dirkieuys.co.za