Akademie

Graad 10 Afbakening

LEWENSORIËNTERING

(Jy moet alles deurlees/-werk om al die werk te verstaan. Onderstaande is slegs aanduiding van dele vir leer)

 

Hoofstuk 11

 

Eenheid 1 (pp 168-170)

Terme: Afhanklik, onafhanklik, interafhanklik

Verantwoordelikhede ("moet") van lewensrolle.

Bevoegdhede ("bekwaamhede") van lewensrolle

Eenheid 2 (pp171-173)

Liggaamlike, emosionele en sosiale veranderinge van adolessensie na volwassenheid

Eenheid 3 (pp174-175)

Redes vir verandering

Kommunikasie-wenke vir adolessente (ingesluit “vermy misverstande”)

Hoe vriende positiewe invloed op mekaar kan hê

Eenheid 4 (pp176-181)

Gevaarlike situasie wat kan lei tot seksuele misbruik

Omskrywing van term “Verkragting”

Nuttige waardes vir beskerming teen risikogedrag.

Term: "vroetelpappies"/"sugar daddies"

Eenheid 5 (pp182-190)

Lys van vaardighede vir verantwoordelike seksuele keuses (nommers 5.1-5.11)

“Maniere om ‘nee’ te sê” ("weieringsvaardighede")

"SMART"

Feite oor seksualiteit (onthouding en swangerskap)

Eenheid 6 (pp192-193)

Konsep + kenmerke van emosionele gesondheid

Wenke vir emosionele gesondheid

 

Hoofstuk 13

Eenheid 1 (pp 210-213)

Ekonomiese sektore

Werksopsette

Vorme van aktiwiteite

Eenheid 2 (pp214-217)

Terme: Vaardighede; Bevoegdhede

Doel/redes vir navorsing(inligting versamel)

Bronne van navorsing(inligting versamel)

Eenheid 3 (pp218-227)

Geleenthede in ontspannings-, fiksheids- en sportbedrywe

Pligte van Sportbestuurder

Salarispakket

Term: Oordraagbare vaardighede

Lys van oordraagbare loopbaanvaardighede (voeg p 251 hierby)

 

Hoofstuk 15

Eenheid 1 (pp 248-251)

Terme: Arbeidsmark; globalisering

Drywers van verandering

Neigings in algemene arbeidsmark

Veranderinge in loopbaanpatrone

Definisie v “skaars vaardighede” (LW: Voeg lys v vaardighede by p 225)

Eenheid 2 (pp252-261)

Terme:   Niswerk; SETA; SAKO; NKR; EVL

Lys van afnemende beroepsvelde

Lys van bronne oor loopbaangeleenthede

Gehalterade: RHO, Umalusi, Grab

NKR-bande en –vlakke   (AOOS +ABET, VOOS, HOOS)

Eenheid 3 (pp262-264)

Term: Lewenslange leer

Voordele van "lewenslange leer"

Soorte leer:   Formele, informele en nie-formele

 

Hoofstuk 17

Eenheid 1 (pp 274-279)

Slegs geïdentifisserde feite oor etiese tradisies/wette van SA godsdienste

Byvoorbeeld: sekulêr, Tora, Talmoed, kosjer, Shabbat, Messias, Sioniste, Islam, Moslem, Allah, Koran, halaal, Mekka, politeïs, monoteïs, vegetariërs, karma, reïnkarnasie, meditasie, voorouergeeste, ATR/G.

Eenheid 2 (pp280-284)

Voorbeelde van patydigheid in sportdekking

Term: Gemarginaliseer

Hoe om vooroordele reg te stel

Voorbeelde van onregverdige sportpraktyke: dwelmgebruik, wedstrydknoeiery, subjektiewe skeidsregters, wanadministrasie

AFRIKAANS

 

VRAESTEL 1: Begrip - 30

          Opsomming -   10

          Taal - 30

          Bestudeer taal in handboek.

 

VRAESTEL 2:   Potlooddief en Engel   kontekstuele vrae -    25

                        Opstelvraag   -    25

          Gedigte                 -    30

 

FISIESE WETENSKAP

Vraestel 1 FISIKA                     Vraestel 2 CHEMIE

[100 punte; 2 ure]                         [100 punte; 2 ure]

Golwe 10%                            Kwartaal 1 se begin chemie 30%

Elektrostatika 15%                        Reaksies van metale en nie-metale 10%

Stroombane 15%                       Verskillende tipes chemiese reaksies 30%

Vektore en skalare 15%                          Mol-berekeninge 20%

Bewegingsvergelykings en grafieke 30%           Watersiklus 10%

Energie 15%

 

English FAL

ENG 2 (Literature and Poetry)

70 Marks

 

 • Study the following short stories well: The most dangerous game, Happy Days for Harrison Gumedi and The Divided House.
 • Make sure you understand and know all poetry well.

Remember that with prescribed work, it is vitally important to know and understand the literature and poetry well. It is not sufficient to simply study the questions set on the stories and poems. You have to read and understand the deeper meaning and focus on detail. Understanding of the work will ensure that you will be able to answer the questions in the examination.

 

ENG 1 (Language, Comprehension and Summary)

80 Marks

 

 • A variety of language skills will be tested, based on the knowledge that you have built up during your school career.
 • Read questions thoroughly before answering (Language as well as comprehension)
 • Make sure that you are comfortable with writing a summary (paragraph and point-form)

 

RTT

 

Prakties 3 uur, 150 punte

 

Woordverwerking – Module 3.1 tot 3.7

Sigblad – Module 4.1 tot 4.4

Aanbieding – only Module 5.1, maar sonder bl 329 - 333

Werk slimmer – Module 7.1

 

Teorie: 2.5 uur, 125 punte

 

Stelsel tegnologie en implikasies – Module 1.1 tot 1.8

Netwerke en Internet – Module 2.1 tot 2.5

Inligtingstegnologie –  Module 6.1 en 6.3  

Gevallestudies – Module 7.3

Teorie vrae oor praktiese werk:  ± 10 punte.

 

LEWENSWETENSKAPPE

 

Die eksamen handel oor die hele jaar se werk. Die volgende is riglyne om jou te help om op die belangrikste werk te fokus. Leer uit die handboek en die aktiwiteite in die skrif.

 • Daar is drie vraestel.
 • Die vraestel 1 en 2 tel elk 150 punte en 2½ ure word gegee om dit in te voltooi.
 • Vraestel Prakties tel 100 punte en duur 1uur

 

Algemene leerwerk vir ALLE assess rings

 • Wetenskaplike vaardighede (bl i-v)
 • Nota’s oor wetenskaplike metode (veranderlikes, hipotese ens)

 

Vraestel 1 (150 punte 2½uur)

Module 1

1. Lewe op die molekulêre, sellulêre en weefselvlak

a. Die chemie van lewe

 1. i.Anorganiese verbindings
 2. ii.Organiese verbindings

b. Selle

 1. i.Mikroskoop
 2. ii.Selstruktuur en funksies
 • Hoofkomponente van plant- en dierselle
 • VERSKILLE tussen plant en dier en selle

c. Seldeling: Mitose

 1. i.Chromosome
 2. ii.Selsiklus
 • Interfase
 • Mitose (funksies)
 1. iii.Kanker

d. Plant- en dierweefsel

 1. i.Plantweefsel (BOU en FUNKSIES)
 • Meristematiese weefsel en Permanente weefsel
 1. ii.Diereweefsel (BOU en FUNKSIES)
 • Epiteel, Bindweefsel, Spierweefsel en Senuweefsel
 1. iii.Toepassings van IKS en biotegnologie
 • Jou fokus moet wees op die mediese biotegnologie
  • Immuniteit
  • Immunisering en entstowwe
  • Antibiotika

e. Organe

 1. i.Tweesaadlobbige (dikotiele) blaar

Module 2

2. Lewensprosesse in plante en diere

a. Ondersteuning- en vervoerstelsels in plante (langvraag)

 1. i.Anatomie van die tweesaadlobbige plante
 • Wortel
 • Stingel
 • Sekondêre groei
 1. ii.Opname van water en minerale soute deur die plant
 • Wortelhaar aanpassing, verskillende prosesse (osmose, diffusie en transpirasie)
 • Xileem aanpassing (ekstra notas is uitgedeel daaroor)
 1. iii.Verplasing van vervaardigde voedsel
 • Floëem aanpassing (ekstra notas is uitgedeel daaroor)
 1. iv.Transpirasie (potometer)
 • Blaarrangskikking
 • Eksterne-faktore

b. Ondersteuningstelsels in diere (langvraag)

 1. i.Verskillende soorte skelette
 2. ii.Die menslike skelet (Bou en funksie)
 • Alle bene en gewrigte
 1. iii.Skeletspiere
 • Werking van die spiere
 1. iv.Siektes wat die skelet affekteer

 

 

Vraestel 2 (150 punte 2½uur)

Module 2

c. Vervoerstelsels in soogdiere (Mens

 1. i.Bloedsirkulasiestelsel (langvraag)
 • Geslotebloedsirkulasie
 • Die hart
 • Werking van die hart
 • Bloedvate
 • Menslike sirkulasiestelsel
 • Meganismes waarmee die hartklop beheer word
 1. ii.Die limfstelsel
 2. iii.Kardiovaskulere siektes

Module 3

3. Biosfeer tot ekosisteme

a. Biosfeer

b. Biome

 1. i.Terrestriële biome in SA
 • Savanne, Grasveld, Nama-Karoo, Sukkulente-Karoo, Fynbos, Woude en Ruigteveld

c. Ekosisteme

 1. i.Abiotiese
 • Fisiografiese faktore, Edafiese faktore, Lig, Temperatuur, Water, Atmosferiese gasse en Wind
 1. ii.Biotiese
 • Outotrofe en Heterotrofe

d. Energievloei

 1. i.Trofiese vlakke

e. Siklisering van voedingstowwe

 1. i.Suurstof, Koolstof en Stikstof

f. Ekotoerisme in SA (langvraag)

Module 4

4. Diversiteit, verandering en kontinuïteit

a. Biodiversiteit en klassifikasie

 1. i.Biodiversiteit van lewe op Aarde
 • Biodiversiteit in Suider-Afrika
 1. ii.Klassifikasie van organisme
 • Geskiedenis van klassifikasie
 • Prokariote en Eukariote
 • Algemene kenmerke van die vyf ryke
 • Benaming van spesies
 • Biologiese sleutels

b. Geskiedenis van lewe op Aarde

 1. i.Geskiedenis van lewe
 • Toename in suurstof
 • Klimaatsverandering
 • Geologiese gebeurtenisse
 • Fossielbewyse
 1. ii.Die Geologiese tydskaal
 2. iii.Kambriese ontploffing
 3. iv.Massa-uitsterwing
 4. v.Fossiele
 • Ideale toestande
 • Vorming van fossiele
 • Soorte fossiele
 • Datering
 • Fossielbewyse
 • Die impak van die mens op biodiversiteit
 • Fossieltoerisme

 

Vraestel Prakties: (100 punte 1uur )

1. Doel/Hipotese/Materiaal/Metode: Beplan van ‘n ondersoek

2. Veranderlikes (Leer die blaaie wat ek uitgedeel het oor hipotese, grafieke en veranderlikes)

3. Mikroskoop; dele en funksies

4. Ensieme

5. Organiese verbindings (Voedseltoetse)

6. Seldeling (Mitose)

7. Ondersteuning- en vervoerstelsels in plante

 • Floëem en
 • Xileem
 • Transpirasie

8. Ondersteuning- en vervoerstelsels in diere

 • Menslike skelet en gewrigte
 • Hart

 

Dit is belangriker om die werk te verstaan as om dit te ken!!

 

WENKE VIR DIE EKSAMEN

 

1. Lees die vraag deeglik en onderstreep die kernwoorde

2. Kyk na die puntetelling, dit dui die aantal feite wat genoem moet word aan.

3. Beantwoord net wat gevra word.

4. Skryf DUIDELIK en LEESBAAR.

5. Onderskei tussen vrae wat met wat, waarom, watter of wanneer?, hoe?, noem? beskryf en skryf begin.

6. Moet nooit ‘n vraag oop laat nie, skryf ‘n antwoord neer al is jy nie heeltemal seker nie.

7. Nadat jy ‘n vraag beantwoord het, lees die vraag weer deur en maak seker jy het beantwoord wat gevra is.

8. Indien jy klaar is voor die tyd om is, lees weer al die vrae en maak seker die antwoorde is korrek.

 

REKENINGKUNDE

-Oorboeking van joernale

Debiteure en krediteure grootboek en rekonsiliasie

-Algemene joernaal en oorboeking

- Eenmanskap- aansuiwerings

Inkomstestaat

Balansstaat met notas

Ontleding en vertolking van state

Salarisse en loon joernale met oorboeke en begrippe

BTW – Begrippe en berekeninge

Kosteberekeninge – begrippe met toepassing

Begroting – Begrippe

m.a.w ALLES behalwe Al die journale

 

 

WG

 

Alles die jaar gedoen!

 

WISKUNDE

 

Alles die jaar gedoen!

 

AFRIKAANS

 

VRAESTEL 1: Begrip - 30

          Opsomming -   10

          Taal - 30

          Bestudeer taal in handboek.

 

VRAESTEL 2:   Potlooddief en Engel   kontekstuele vrae -    25

                        Opstelvraag   -    25

          Gedigte                 -    30

 

 

VERBRUIKERSTUDIE 200 punte   

 

1. Multi keuses (40 punte)

 

2. Die Verbruiker (20)

- regte / verantwoordelikhede = toepassing

-          - advertensies

-          - teikenmark

-          - 5 P’s

-          - Maslow

-          - Verkoopspunte

-          - Besluitneming

-          - HER win , gebruik, verminder

 

3. Voedsel / voiding (40)

-          Voedselgroepe / nutrient / funksies

-          Dieetriglyne

-          Water / vesel NB

-          Voedselkeuses beinvloed

-          Ontbyt NB

-          Dieet terme

-          Ongesonde gewoontes

 

4. Kleding (20)

-          Klassifikasie, eienskappe, kentekens, gebruike

-          Redes vir die dra van klere / keuse

-          Mengelstowwe

-          Spesiale behoeftes

-           

5. Behuising (40)

-          Gesinstadium

-          Tipes huise

-          Redes vir keuse/ behoeftes / veiligheid

-          Orientering / ligging

-          Spesiale behoeftes

-          Universele ontwerp / Ergonomie

 

6. Entrepeneurskap –alles (40)

 

GESKIEDENIS

 

Hoofstuk 4 (Transformasie) pp 102-133;  Opstel  = Opkoms v Zulu-ryk

Hoofstuk 5 (Kolon. uitbr.) pp 134-158;  Opstel = Invloed v Br. kolon.

Hoofstuk 6 (ABO) pp 160-195;  Opstel = Oorsake, verloop, gevolge v SA Oorlog

 

1x 3 uur-vraestel

Kry 6 vrae - bron en opstel uit elkeen v bg  hoostukke

Moet 3 vrae beantw:  Moet 1 bron en 1 opstel doen en dan kies tussen bron en opstel; Bron en opstel kan uit dieselfde hfst kom

 

SIVIELE TEGNOLOGIE

 

VRAAG 1: KONSTRUKSIE PROSESSE: 30 punte

VRAAG 2: GEVORDERDE KONSTRUKSIEPROSESSE    30 punte

VRAAG 3: SIVIELE DIENSTE: 30 punte

VRAAG 4: MATERIALE en HOEVEELHEDE: 30 punte

VRAAG 5: TOEGEPASTE MEGANIKA: 40 punte

VRAAG 6: GRAFIKA EN KOMMUNIKASIE: 40 punte

TOTAAL     200

BESIGHEIDSTUDIES

 

Afdeling A – Kortvrae 40 punte (Uit al 4 kwartale)

 

Afdeling B – Kry 5 vrae van 60 punte elk, jy kies 3 vrae om in te vul    
Mikro-omgewing
Markomgewing
Makro-omgewing
Sakesektore
Ligging van onderneming
Kontrakte
Aanbiedings
Probleemoplossingstegnieke
Selfbestuur
Spanprestasie
Besigheidsfunksies
Vlakke van bestuur
Ondernemingsvorms

Afdeling C – Kry 4 vrae van 40 punte elk, jy kies twee om in te vul              
Sake-omgewings
Entrepreneurskap
Sosiale verantwoordelikheid
Besigheidsfunksies
Kontrakte
Sosio-ekonomiese kwessies

 

GEOGRAFIE

 

KWARTAAL 1: DIE ATMOSFEER

Samestelling en struktuur

Verhitting v/d atmosfeer

Vog in die atmosfeer

Sinoptiese weerkaart

GIS

 

KWARTAAL 2: GEOMORFOLOGIE

Struktuur v/d aarde

Plaattektoniek

Plooiing en verskuiwing

Aandbewings

Vulkane

Kaartwerkvaardighede

Lugfoto’s/Ortofoto’s/Topografiese kaarte

 

KWARTAAL 3: BEVOLKING

Verspreiding en digtheid

Bevolking struktuur

Bevolkingsgroei

Bevolkingsbewegings

MIV en VIGS

GIS

 

KWARTAAL 4: WATERHULPBRONNE

Water in die wêreld

Wêreld se oseane

Waterbestuur in SA

Oorstromings

Kaartwerk

 

VRAESTEL: TOTAAL 225

Vraag 1:

Kortvrae = 15

Klimaatkunde = 30

Geomorfologie = 30

 

Vraag 2:

Kortvrae = 15

Klimaatkunde = 30

Geomorfologie = 30

 

Vraag 3:

Kortvrae = 15

Bevolking = 30

Waterbronne = 30

 

Vraag 4:

Kortvrae = 15

Bevolking = 30

Waterbronne = 30

Beantwoord enige DRIE VRAE   = 3 x 75 = 225

 

Praktiese vraestel = 75

Totaal = 300

Breadcrumbs