TAALBOND TWEETALIGHEIDSEKSAMEN

Nelia Bester behaal graad 1 (bo 70%) in die senior afdeling en Louise van der Westhuizen en Tamlyn February graad 1 in die junior afdeling.

Marige Carstens, Janita van Zyl en Leske Brand behaal graad 2 in hierdie eksamen.

Marige se opstel is opgeneem in die boekie met beste stelwerkstukke wat jaarliks uitgegee word.

Breadcrumbs