TAALBOND 2016

Afrikaans, sowel as Engels word op EERSTE TAAL-vlak getoets.  Leerders wat die eksamen afgelê het, het as volg presteer: 


Slaag met B-gemiddeld (bo 70% gemiddeld)

Nelia Bester, Tamlyn February en Alita de Waal.

Slaag met C-gemiddeld (bo 60% gemiddeld)

Colene Brink, Janita van Zyl, Marige Carstens, Leske Brand, Louise van der Westhuizen, Nicol Hanekom, TJ Liebenberg, Nesher Piek, Chrisné Pool, Farncis van Heerden, Liezl van der Westhuyzen en Lee-Marvin van Aarde.

Breadcrumbs