Sport

Graad 11 Afbakening

RTT

 

Prakties: 3 uur, 180 punte

 

Alle graad 10 prakties

Woordverwerking – Module 3.1 tot 3.7

Sigblad – Module 4.1 tot 4.4

Databasis – Module 5.1 tot 5.5  

HTML– Module 6.1 en 6.2

Verwerk data – Module 7.2

Werk slimmer – Module 8.1

 

Teorie: 3 uur, 150 punte

 

Alle Graad 10 teorie

Stelsel tegnologie en implikasies – Module 1.1 tot 1.6

Netwerke en Internet – Module 2.1 tot 2.4

Inligtingstegnologie – Module 7.1

Gevallestudies – Module 8.2

Teorie vrae oor praktiese werk:  ± 15 marks.

 

VERBRUIKERSTUDIES           

TYD : 3 H TOTAAL : 200

 

VRAAG 1 : KORTVRAE – 40

Alles – multi keuse , kolom a en b, kies 3 / 4 / regte een

 

VRAAG 2 : VERBRUIKER – 30

Regte en verantwoordelikhede

Begroting

Finansies – aankope – betaling vd /nd

 

VRAAG 3 : VOEDSEL / VOEDING - 40

Terme : lee nutriente, nutrient digtheid

Nutriente / funksies – maklikstes, dieetriglyne

NB water en vesel

Etiket – kentekens, hartstigting, halaal sabs ens.

 

VRAAG 4 : ONTWERP – 30

Terme

 

VRAAG 5 : BEHUISING – 30

Tipe vloerplan,

berging

areas identifiseer

orientasie

evalueer ruimte , veiligheid, intrigting, vloeipatroon

 

VRAAG 6 : ENTREPENEUR – 30

Keuse van besigheid, teikenmark

Terme

5 P’s toepassing

Kosteberekening – bespreek ook volhoubare winsgewendheid

 

REKENINGKUNDE

 

Bankrekonsiliasie

Krediteurerekonsiliasie

Vaste Bates – Bates verkope en nota

Vennootskappe:             -Aansuiwerings

-          Inkomstestaat

-          Balansstaat

-          Ontleding en vertolking

-          Interne kontrole

Vervaardiging – terme

-          Grootboekrekening

-          Gelykbreekpunt

Begroting  - Debteure invorderings schedule

  -Krediteurebetalingsskedule

 - Kontantbegroting

 - Geprogrameerde Inkomstestaat

BTW – terme, berekeninge en grootboekrekeninge

Periodieke voorraadstelsel

 

FISIESE WETENSKAP

Vraestel 1 FISIKA                                                  Vraestel 2 CHEMIE

[100 punte; 2 ure]                                                                            [100 punte; 2 ure]

Newton se wette 45%                                                                   Molekulêre struktuur en intermolekulêre kragte 10%

Optika 15%                                                                                        Gasse 15%

Elektrostatika 20%                                                                          Mol-berekeninge 20%

Elektriese stroombane 20%                                                        Redoksreaksies 30%

                                                                                                                Suur-basis reaksies 20%

                                                                                                                Goud 5%

 

BESIGHEIDSTUDIES

 

Afdeling A – Kortvrae 40 punte (Uit al 4 kwartale)

 

Afdeling B – Kry 5 vrae van 60 punte elk, jy kies 3 vrae om in te vul    
Uitdagings in besigheidsomgewings
Sosio-ekonomiese kwessies
Franchise
Ondernemingsvorme
Beleggings
Gantt-grafiek
Entrepreneuriese eienskappe
Etiek en professionalisme
Sektore
Verhuring
Konflikbestuur
Produksiestelsels
Sosiale verantwoordelikheid
Probleemoplossing
Werwing
Verpakking
Produkontwikkeling

Afdeling C – Kry 4 vrae van 40 punte elk, jy kies twee om in te vul        
Wet op Arbeidsverhoudinge      
Vakbonde                
Entrepreneuriese eienskappe      
Etiek                        
Sukses en mislukking van ondernemingsvorme
Buitelandse bemarking
Verspreidingskanale    
Handelsmerke  
Prysbepaling

 

LEWENSORIENTERING

 

(Jy moet alles deurlees/-werk om al die werk te verstaan. Onderstaande is slegs aanduiding van dele vir leer)

 

Hoofstuk 11

 

Eenheid 1 (pp 172-176)

Konsep en komponente (met vbe) van gesondheid

 

Eenheid 2 (pp177-182)

Voorbeelde v negatiewe effek van ongelukke op lewenstylkeuses

Voorbeelde v negatiewe effek van riskante gedrag op lewenstylkeuses

 

Eenheid 3 (pp183-186)

Die positiewe impak van portuurgroep (vriendekring) op lewenstylkeuses

 

Eenheid 4 (pp187-188)

[Voorbeeld v negatiewe effek van ongeluk op lewenstylkeuses]

 

Eenheid 5 (pp189-190)

Stappe in besluitneming

 

Eenheid 6 (pp192-196)

Slegs geïdentifiseerde feite oor voedselsoorte (pp193-195)

 

Hoofstuk 13

 

Eenheid 1 (pp 215-228)

Wenke vir voltooiing van aansoekbrief en –vorm

Kenmerke van goeie CV

Skaduwerk

Bestuursvergaderings en kantooradmin-vaardighede:     Bestuur van vergaderings;   Hou van notules;      

Projekbestuur;   Kantooradministrasie

Wenke vir onderhoude

Konsepte:   Etiek; deursigtigheid; toerekenbaarheid; fluitjieblaser

 

Eenheid 2 (pp229-233)

Faktore wat loopbaansukses kan bepaal

 

Eenheid 3 (pp234-236)

Tipes arbeid

Sosio-ekonomiese versperrings op pad na loopbaanverwesenliking

 

Hoofstuk 15

 

Eenheid 1 (pp 248-255)

Konsepte: Geslagsrolle, magsongelykheid, magstryde, bemagtiging, bloedskande

Vbe van geslagsongelykheid agv rouproses van party kulture

Huishoudelike geweld – vbe

Seksuele geweld en verkragting - vbe

Seksuele teistering – vbe

 

Eenheid 2 (pp256)

Emosionele uitwerking van mishandeling

 

Eenheid 3 (pp257-259)

Ukuthwala

 

Hoofstuk 17

 

Eenheid 1 (pp 271-280)

Konsepte:   Geloofstelsels; harmonieus

Slegs geïdentifiseerde feite oor bydrae van gelowe tot harmonieuse gemeenskappe

Faktore wat waardes beïnvloed

 

Eenheid 2 (pp281-285)

Genadedood: Soorte; argumente vir en teen

 

LEWENSWETENSKAPPE

 

Die eksamen handel oor die hele jaar se werk. Die volgende is riglyne om jou te help om op die belangrikste werk te fokus. Leer uit die handboek en die aktiwiteite in die skrif.

 • Daar is drie vraestel.
 • Die vraestel 1 en 2 tel elk 150 punte en 2½ ure word gegee om dit in te voltooi.
 • Vraestel Prakties tel 100 punte en duur 1uur

 

Algemene leerwerk vir ALLE assess rings

 • Wetenskaplike vaardighede: grafieke ens
 • Nota’s oor wetenskaplike metode (veranderlikes, hipotese ens)

 

Vraestel 1 (150 punte 2½ ure)

Module 2

Lewensprosesse in plante en diere

a. Fotosintese

 1. i.Proses van fotosintese
 2. ii.Belangrikheid van fotosintese
 3. iii.Faktore wat die tempo van fotosintese beïnvloed
 4. iv.Praktiese ondersoeke
 5. v.Rol van optimum lig, temperatuur en CO2-verrykingin ‘n kweekhuistelsel

b. Dierevoeding

 1. i.Vyf hofprosesse in voiding
 2. ii.Noodsaaklikheid van voedsel
 3. iii.Voedingswyse by diere
 4. iv.Menslike voeding
 • Die spysverteringstelsel, Vertering, Absorpsie, Assimilasie, Egestie, Homeostase, Gebalanseerde diet, Verskillende diëte, Energie voedsel, Voedingsaanvulling, Wanvoeding en Uitwerking en gebare van alkohol-en dwelmmisbruik

c. Selrespirasie

 1. i.Proses van selrespirasie (Verskillende siklusse)
 2. ii.Vergelyking tussen anaërobiese en aërobiese respirasie
 3. iii.Praktiese ondersoeke

d. Gaswisseling

 1. i.Noodsaaaklikheid van gaswisseling
 2. ii.Vereistes vir gaswisseling
 3. iii.Menslikegaswisseling
 • Bou v asemhalingstelsel
 • Ventilasie v longe
 • Gaswisseling
 • Uitwerking v oefening op die tempo en diepte v asemhaling
 • Homeostatiese beheer van asemhaling
 • Effek v hoogte bo seevlak op gaswisseling
 • Siektes

e. Eksresie

 1. i.By die mens
 • Verskillende uitskeidingsorgane
 • Metaboliese afvalstowwe en hul oorsprong
 1. ii.Urienstelsel van die mens (langvraag)
 • Bou van die urienstelsel
 • Bou van die nier
 • Bloedvoorsiening van die nier
 • Funksionering van die nier
 • Homeostatiese beheer
 • Funksie van die nier
 • Siektes

Module 3

Omgewingstudies

b. Bevolkingsekologie

 1. i.Bevolkingsgrootte
 • Bevolkingsparameters
 • Bepaling van bevolkingsgrootte
 • Bevolkingsgroeivorme
 • Regulering van bevolkingsgrootte
 1. ii.Interaksie in die omgewing
 • Predasie, Kompetisie, Mutualisme, Kommensialisme, Parasitisme en Sosiale organisasie
 1. iii.Gemeenskapsverandering oor tyd
 • Ekologiese suksessie
 1. iv.Menslike bevolking
 • Bevolkingsgroei
 • Ouderdom- en geslagsverspreiding
 • Menslike bevolkingsgroei in SA

 

Vraestel 2 (150 punte 2½ ure)

Module 1

Diversiteit, verandering en kontinuïteit

a. Biodiversiteit en klassifikasievan mikroörganisme

 1. i.Mikroorganismes
 • Virusse, Bakterieë, Protiste en Fungi (swamme)
 • Rol van mikroörganisme in die handhawing van balans in die omgewing en lewens-web
 • Rol van mikroorganismes in simbiotiese verhoudings
 • Siektes deur mikroörganisme veroorsaak.
 1. ii.Immuniteit
 • Immuunrespons by plante
 • Immuunrespons by diere (mens)

b. Biodiversiteit van plante

 1. i.Briofiete
 2. ii.Pteridofiete
 3. iii.Gimnosperme
 4. iv.Angiosperme

c. Voortplanting in plante

 1. i.Tipes voortplanting
 2. ii.Blomme as voortplanting strukture
 3. iii.Bestuiwing
 4. iv.Vorming van sade
 5. v.Betekenis van sade
 6. vi.Saad as voedselbron
 7. vii.Gebruik van saadbank om biodiversiteit te handhaaf.

d. Biodiversiteit van diere

 1. i.Liggaam-planne
 2. ii.Liggaam-planne van verskillende filums
 3. iii.Die rol van ongewerweldes in landbou en ekosisteme
 4. iv.Evolusionêre geskiedenis van diere.

Module 3

Omgewingstudies

a. Menslike impak op die omgewing

 1. i.Die atmosfeer en klimaatsverandering (langvraag)
 • Kweekhuiseffek
 • Koolstofvoetspoor
 • Aardverwarming
 • Verwoestyning
 • Ontbossing
 • Osoonvermindering
 1. ii.Water
 • Waterbeskikbaarheid
 • Waterkwaliteit
 1. iii.Voedselsekuriteit
 • Faktore wat voedselsekuriteit beïnvloed
 1. iv.Verlies aan biodiversiteit (langvraag)
 • Habitatsvernietiging
 • Stropery
 • Indringing van uitheemse plante
 • Inheemse kennisstelsels en die volhoubare gebruik van die omgewing
 1. v.Soliede afvalverwydering
 • Bestuur en rehabilitasie
 • Behoefte aan herwinning
 • Gebruik van metaan vir huishoudelike gebruik
 • Ontslae raak van kernafval

 

Vraestel Prakties: (100 punte 1uur )

Graad 11 – Praktiese eksamen

Benodighede en leerwerk

 

Stasie 1

1. Biodiversiteit plante (Pteridofiete) – (bl1.22-1.23)

2. Voortplanting in plante (Blomme, bestuiwing) (bl1.30-1.33)

Stasie 2

1. Fotosintese (bl2.2-2.6)

2. Resperasie (Wetenskaplike ondersoek, veranderlikes) (bl 2.21-2.27)

Stasie 3

1. Fotosintese, grafieke (bl 2.2-2.6)

Stasie 4

1. Nier (bl 2.43)

2. Biodiversiteit plante (Briofiete) (bl1.21 skets)

 

Dit is belangriker om die werk te verstaan as om dit te ken !!

 

 

WENKE VIR DIE EKSAMEN

 

1. Lees die vraag deeglik en onderstreep die kernwoorde

2. Kyk na die puntetelling, dit dui die aantal feite wat genoem moet word aan.

3. Beantwoord net wat gevra word.

4. Skryf DUIDELIK en LEESBAAR.

5. Onderskei tussen vrae wat met wat, waarom, watter of wanneer?, hoe?, noem? beskryf en skryf begin.

6. Moet nooit ‘n vraag oop laat nie, skryf ‘n antwoord neer al is jy nie heeltemal seker nie.

7. Nadat jy ‘n vraag beantwoord het, lees die vraag weer deur en maak seker jy het beantwoord wat gevra is.

8. Indien jy klaar is voor die tyd om is, lees weer al die vrae en maak seker die antwoorde is korrek.

 

Indien jy twyfel oor iets kom vra vooraf hulp, moet nie na die eksamen sê: “Ek het nie verstaan nie”

 

SIVIELE TEGNOLOGIE

 

VRAAG 1: KONSTRUKSIE PROSESSE: 30 punte

VRAAG 2: GEVORDERDE KONSTRUKSIEPROSESSE    30 punte

VRAAG 3: SIVIELE DIENSTE: 30 punte

VRAAG 4: MATERIALE en HOEVEELHEDE: 30 punte

VRAAG 5: TOEGEPASTE MEGANIKA:     40 punte

VRAAG 6: GRAFIKA EN KOMMUNIKASIE:     40 punte

TOTAAL    200

 

GEOGRAFIE

 

KWARTAAL 1: DIE ATMOSFEER

Samestelling en struktuur

Verhitting v/d atmosfeer

Vog in die atmosfeer

Sinoptiese weerkaart

GIS

 

KWARTAAL 2: GEOMORFOLOGIE

Struktuur v/d aarde

Plaattektoniek

Plooiing en verskuiwing

Aardbewings

Vulkane

Kaartwerkvaardighede

Lugfoto’s/Ortofoto’s/Topografiese kaarte

 

KWARTAAL 3: BEVOLKING

Verspreiding en digtheid

Bevolking struktuur

Bevolkingsgroei

Bevolkingsbewegings

MIV en VIGS

GIS

 

KWARTAAL 4: WATERHULPBRONNE

Water in die wêreld

Wêreld se oseane

Waterbestuur in SA

Oorstromings

 

Kaartwerk

 

VRAESTEL: TOTAAL 225

 

Vraag 1:

Kortvrae = 15

Klimaatkunde = 30

Geomorfologie = 30

 

Vraag 2:

Kortvrae = 15

Klimaatkunde = 30

Geomorfologie = 30

 

Vraag 3:

Kortvrae = 15

Bevolking = 30

Waterbronne = 30

Vraag 4:

Kortvrae = 15

Bevolking = 30

Waterbronne = 30

Beantwoord enige DRIE VRAE = 3 X 75 = 225

Praktiese vraestel = 75

Totaal = 300

 

AFRIKAANS

 

Vraestel 2:

Verdwyning van Mina Afrika – 25 punte kontekstuele vrae + 25 punte opstelvraag

Gedigte – 2 x 10 punte + ongesiene gedig 10 punte

 

Vraestel 1:

Begrip 30 punte

Opsomming 10 punte

Taal (alles vanjaar in handboek gedoen) 30 punte

WISKUNDE

 

Alles soos gedoen gedurende die jaar

 

WG

 

Alles soos gedoen gedurende die jaar

 

GESKIEDENIS

 

WERKSAFBAKENING

•    2 vraestelle van 150 punte elk

•    Vraestel 1 handel oor hoofstukke 1, 2 en 3

•    Vraestel 2 handel oor hoofstukke 4 en 5

 

•    'n Vraestel bestaan uit twee afdelings.

•    Afdeling A bestaan uit 3 brongebaseerde vrae.

•    Afdeling B bestaan uit 3 opsteltipe vrae.

•    Elke vraag tel 50 punte.

•    Beantwoord 3 vrae van 50 punte elk – dus in totaal 150 punte.

•    Beantwoord minstens EEN brongebaseerde vraag uit Afdeling A (Vraag 1, 2 of 3) en

minstens EEN opsteltipe vraag uit Afdeling B (Vraag 4, 5 of 6). Die ander vraag kan dus ‘n brongebaseerde - of opsteltipe vraag wees.

•    Twee vrae mag oor dieselfde onderwerp handel – jy kan dus bv. Vrae 2 en 5 doen.

 

 

Vraestel 1

Hfst 1

pp 18-23 Lenin se ekonomiese beleide (Opstel)   [Vraag 4]

pp 28-37 Stalin se ekonomiese beleide (Bronvrae)   [Vraag 1]

 

Hfst 2

pp 44- 57 Kapitalisme in VSA in 1920's (Bronvrae)   [Vraag 2]

pp 58-67 New Deal (Opstel)   [Vraag 5]

 

Hfst 3

pp 82-86 Wetenskaplike rassisme, Sosiale Darwinisme, Eugenetika (Bronvrae)   [Vraag 3]

104-116   Nazi-Duitsland en Joodse volksmoord (Opstel)   [Vraag 6]

 

 

Vraestel 2

Hfst 4

pp 124-133 Opkoms van Afrika-nasionalisme (Bronvrae)   [Vraag 1]

pp 133-139 Opkoms van Afrikaner-nasionalisme (Opstel)   [Vraag 4]

pp 140-157 Nasionalisme in Midde-Ooste (Bronvrae) [Vraag 2]

pp 158-169 Nasionalisme in Ghana (Opstel) [Vraag 5]

 

Hfst 5

pp 198-213 Verset teen Apartheid 1950-1960 (Bronvrae en Opstel )   [Vraag 3 en Vraag 6]

Breadcrumbs