Hokkie


INTERSKOLE VS JAN VAN RIEBEECK   

1ste Seunspan wen 4 – 0

2de Dogterspan gelykop 0 – 0
1ste Dogterspan wen 4 – 1


HS VREDENDAL

Tweede Dogterspan  gelykop   1 – 1

Derde  Dogterspan  wen         3 – 0 

 

VS HTS DORSTDY
Dogters:
Eerste span verloor 4 – 3
Tweede span verloor
Derde span verloor

 

VS HS VREDENBURG
Eerste dogterspan wen 4 – 0
Derde dogterspan gelykop 0 – 0
Eerste seunspan wen 3 – 1

 

VS CURRO

Eerste dogterspan wen 4 – 2

 

VS HOËRSKOOL OVERBERG
3de span verloor 2-0
2de span verloor 5-0
1ste span verloor 4-0
1ste span seuns gelykop 2-2


VS HOËRSKOOL BREDASDORP
3de span verloor 4-0
2de span gelykop 1-1
1ste span verloor 5-0
1ste span seuns verloor 2-1

 

VS GIRLS HIGH

 

1ste Dogterspan gelykop 2 – 2
2de Dogterspan wen 2 – 0
3de Dogterspan verloor 2 – 0


VS CURRO

1ste span seuns verloor 1-0
1ste Dogters gelykop 2-2
2de Dogters wen 1-0
3de Dogters gelykop 0-0

 

VS HOPEFIELD
Seuns wen 5 – 3
Meisies 1ste span: verloor 1 – 0
Meisies 2de span: wen 3 – 0
Meisies 3de span: wen 3 – 0

 

BELLVILLE SPORTDAG

O/19A MEISIES:
Verloor vs Bredasdorp 2 – 0
Wen Melkbos 1 – 0
Verloor vs De Kuilen 6 – 2 op mini Astro

O/19A SEUNS:
Wen Swellendam 3 – 2 op mini Astro
Wen Eben Dönges 2 – 0
Wen Bredasdorp 1 – 0

 

VS HS STRAND

3de Meisiespan verloor 3 – 0

2de Meisiespan verloor 1 – 0
1ste Meisiespan verloor 1 – 0


1ste Seunspan wen 3 – 1

 

VS HS CHARLIE HOFMEYER
Alle Dogterspannne verloor


1ste Seunspan wen 4 – 2


 

 

BRACKENFELL SPORTDAG

19A Dogters

verloor vs Bellville 0-2
gelyk vs JG Meiring 0-0

19A Seuns

wen vs Monument Park 2-0
verloor vs Drostdy 0-5 


VS NAMAKWALAND

19A gelykop 2-2

19B wen 2-0


VS HS SWARTLAND

19C gelykop 1-1

19B verloor 0-1

19A verloor 0-2

Seuns 19B wen 4-1

Seuns 19A verloor 2-3


VS CURRO

19A gelykop 0-0


VS MONTANA

19A verloor 0-2

Breadcrumbs