Hoërskool Dirkie Uys - Addisionele Hulp

Intervensie

Daar is daagliks ’n intervensietyd aan die einde van elke dag. Die onderwysers is dan tot die beskikking van die leerder wat ekstra hulp soek.