Hoërskool Dirkie Uys - VRL

Verteenwoordigende Raad van Leerders (VRL)

Die VRL (Verteenwoordigende Raad van Leerders) vorm die basis van leerderleierskap in Dirkie Uys. Hulle pak jaarlikse projekte aan, soos klaskamernetheid, ken-mekaar, omgee-uitreike en die Gr.8-kamp. Ander vlakke van leierskapsontwikkeling is die Eurokamp in Duitsland, asok die ATKV-, Sondeza- en Die Burger Jeugleierseminare.

VRL 2024

Om meer ontwikkeling van leierskap in Dirkie Uys moontlik te maak, het Dirkie Uys nie net 3 lede per graad nie, maar ‘n vergrote VRL wat soos volg saamgestel is:

Graad 8 – 3 lede
Graad 9 – 3 lede
Graad 10 – 4 lede
Graad 11 – 6 lede
Graad 12 – 8 lede

Die kern-VRL wat volgens die Skolewet, 3 per graad is, word uit die vergrote VRL verkies.

Uit die kern VRL word die voorsitter en ondervoorsitter verkies, wat die leerders verteenwoordig op die SBL (Skoolbeheerliggaam). Die voorsitter en ondervoorsitter kan uit enige graad verkies word.

Die 4 hoofleiers word uit die vergrote VRL verkies en kan dieselfde persone wees wat voorsitter en ondervoorsitter is.

Die 4 hoofleiers kan slegs uit graad 11 en 12 verkies word.

Die kern VRL bestaan uit die volgende leerders vir 2024:

Vir Graad 8

Mieke Bester
Hanno Brink
Caleb Farmer

Vir Graad 9

AE Groenewald
Armand Meintjes
Liebe van Schalkwyk

Vir Graad 10

De-Ilse Bonthuys
Anesce du Toit
Riaan Olckers
Lumé van Heerden

Vir Graad 11

Anli Bester
Hadassa Engelbrecht
Jonade Grain
Riaan Pienaar
Elle van Dyk
Milla van Dyk

Vir Graad 12

Veronique Adonis
Aljorade Amon
Karli Brink
Cornel du Toit
Janré Engelbrecht
Tashnee Korah
Zánder Truter
Surita Weideman

Karakterbou komitee:

Voorsitter: Veronique Adonis
Ondervoorsitter: Anesce du Toit
Tashnee Korah
Liebe van Schalkwyk

Projekte komitee:

Voorsitter: Anli Bester
Ondervoorsitter: Lumé van Heerden
Jonade Grain
Zánder Truter
Armand Meintjies

Sosiale komitee:

Voorsitter: Hadassa Engelbrecht
Ondervoorsitter: Elle van Dyk
AE Groenewald
De-Ilse Bonthuys
Mieke Bester
Hanno Brink 

Bemarkingskomitee:

Voorsitter: Surita Weideman
Ondervoorsitter: Janré Engelbrecht
Cornel du Toit
Milla van Dyk
Riaan Pienaar
Caleb Farmer

Boodskap van Hoofseun: Aljorade Amon, hoofseun:

Ek ag dit as ‘n groot voorreg om hoofseun van hierdie tradisionele, erfenisryke skool te wees. Ek is bevoorreg om die hoofseun van Hoërskool Dirkie Uys se 100ste matriekklas te wees, en ek wil daarom getrou in plig en diens staan teenoor my graad, en my hele skool. Ek wil daarna streef om dieselfde voorbeeld te stel wat die voormalige hoofleiers gestel het.

Boodskap van Karli Brink, hoofdogter: 

Ek is so dankbaar teenoor my Hemelse Vader vir die voorreg om as hoofdogter verkies te word. Dit is my doelwit hierdie termyn, om my mede leerders te inspireer om hul beste te gee in als wat hulle aanpak. Ek sien met opgewondenheid uit na hierdie hoofstuk in my lewe. So trots om ‘n Dirkie Uyser te wees!

 

Aljorade Amon-Hoofseun

Zánder Truter-Onderhoofseun

Karli Brink-Hoofdogter

Veronique Adonis-Onderhoofdogter

Dirkie Uys is ‘n skool van netheid, selfdissipline, integriteit en verantwoordelikheid en die Tiere leef dit dag na dag uit.

Renica Smit