Hoërskool Dirkie Uys - Fooie

Gelde word jaarliks gedurende Oktober vir die daaropvolgende jaar vasgestel.

‘n Korting word toegestaan aan diegene wat die volle bedrag voor einde Februarie vereffen. Onderriggelde is nie belastingaftrekbaar nie. Alle skenkings bo en behalwe die vasgestelde bedrag, kwalifiseer egter vir ‘n inkomstebelasting- aftrekking. Volgens die Skolewet is die betaling van onderriggelde verpligtend.

Skoolfooie

Jaarliks : R16000
Kwartaaliks : R4000
Maandeliks : R1600 (Jan – Okt)

ABSA Rek: 1060390025
Tak: 334-111
Verwysing: Naam van leerder

Koshuisfooie

Huis Môrelig (Seunskoshuis)
Jaarliks : R23500
Kwartaaliks : R5875
Maandeliks : R2350 (Jan – Okt)

ABSA Rek: 1060142382
Tak: 334-111
Verwysing: Naam van leerder

Huis Botha (Meisieskoshuis)
Jaarliks : R24600
Kwartaaliks : R6150.50
Maandeliks : R2460 (Jan – Okt)

ABSA Rek: 1060142404
Tak: 334-111
Verwysing: Naam van leerder

Busfooie Weskus-roete

Vrydag & Sondag : R270

ABSA Rek: 1060390025
Tak: 334-111
Verwysing: Naam van leerder