Hoërskool Dirkie Uys - Koor

Die koor maak ‘n belangrike deel van die kultuur in ons skool uit. Oefeninge vind 2 maal per week plaas. Daar is verskeie geleenthede vir optrede soos by die tweejaarlikse Swartland Sangfees en jaarlikse Eisteddfod, waar ons in die verlede Cum Laude verdien het. Daar is ook ‘n jaarlikse Koorkamp waar koorlede sangstukke kan leer en inoefen, asook goeie verhoudings met mekaar kan bou.