Hoërskool Dirkie Uys - Ons Welpies

Om te behoort is een van die mees basiese behoeftes wat elke mens het. Om deel van iets te wees, om aanvaar te word in ‘n groep en daarom het ons ‘n groot fokus op ons Welpies (Graad 8’s).

‘n Paar van die Welpie-hoogtepunte:

Welpie-kamp

Ons graad 8’s vertrek op die eerste skooldag op hul Welpie-kamp en keer die Vrydag terug waar die gebruiklike graad 8-dans voor die skool en ouers gedoen word.

Welpie-balkie

Gedurende 2022 het ons in samewerking met ons borg, Overberg Wealth and Risk Management, ‘n nuwe tradisie vir ons Welpies begin, die Welpie-balkie.

Elke graad 8 leerder ontvang ‘n Welpie balkie wat daagliks gedra word sodat die res van die Tiere-familie ons Welpies vinnig kan leer ken. Hierdie balkies word tot matriek gedra as herinnering van jou Welpie-jaargroep.

Dasseremonie (gewoonlik in Mei)

Hoekom hou ons ‘n dasseremonie?

1. Dit is een van die tradisies wat spesiaal is in ons skool. ‘n Tradisie is ‘n ritueel/voorwerp wat van een generasie binne ‘n gemeenskap aan die volgende generasie oorgedra word – dit beteken om iets oor te lewer aan die wat na jou kom.

Wat word oorgedra?

2. Die hart van die skool, dit waarvoor ons staan en wat vir ons belangrik is. Dit raak deel van elke leerder se samestelling, deel van ons groei. Tradisie bepaal wie ons is.

3. Tradisies skep ‘n eenheid. Dit maak dat jy deel vorm van die skool, dat jy verbintenisse vorm, dat jy deel word van die familie.

4. Tradisies kweek ‘n trots in ons skool en in die hart van die skool. Dit is wat jy in later jare met ‘n glimlag onthou. Dit is wat vir jou hoendervleis gee as die skoollied gesing word, as ons as een saamstaan en sing op die pawiljoen by ‘n sportbyeenkoms, wanneer jy jou das aansit in die oggend.

Raak deel van Dirkie Uys

Waar leerders sukses, waardes, vriendskap en trots ontwikkel.