Hoërskool Dirkie Uys - Beleide

Gedragskode

Volgens die SA Skolewet, 84 van 1996, word alle leerders verplig om te voldoen aan die vereistes van die gedragskode van die skool wat hulle bywoon.

Volgens Artikel 8(2) is die doel van ‘n gedragskode:

“om ‘n gedissiplineerde en doelgerigte skoolomgewing, wat toegewy is aan die instandhouding en bevordering van die leerproses, te vestig”.

Dit kan bereik word deur leerders op te voed om die volgende waardes – soos deur die skoolgemeenskap geïdentifiseer – uit te leef:

  • Integriteit
  • Respek
  • Verantwoordelikheid
  • Selfdissipline
  • Hardwerkendheid
  • Omgee

Die gedragskode maak voorsiening vir die regte van die individu, maar neem ook die regte van die groep in ag.

Laai die volledige gedragskode af. Laai af, (PDF Dokument, 600kb)