Hoërskool Dirkie Uys - Borge

In vandag se moeilike ekonomiese toestande is dit belangrik om haarfyn finansiële beplanning te doen om seker te maak dat Hoërskool Dirkie Uys ten alle tye hoogstaande onderrig aanbied. Om hierdie onderrig aan te bied verg hulpmiddele en befondsing. Dit is hier waar borge ‘n kritiese rol speel. Borge laat ons toe om deurentyd die nodige hulpmiddele te bekom om dan hoogstaande onderrig aan leerders te verseker. Borge dra nie net by tot die finansiële stabiliteit van Hoërskool Dirkie Uys nie, maar demonstreer ook hulle toegewydheid tot onderrig en verbintenis in die gemeenskap.

Hoërskool Dirkie Uys borge