Hoërskool Dirkie Uys - Geskiedenis

Die eerste skool is in 1876 begin deur mnr. DJ Joubert. In 1905 is die eerste provinsiale skoolgebou opgerig, nadat onderwys vir kinders van 7 tot 14 jaar wetlik verpligtend geraak het. Dit het bekend gestaan as die Boys and Girls School en was reeds met die opening te klein. In 1916 is nog ‘n skool gebou wat in 1923 as ‘n volwaardige hoërskool goedgekeur is, naamlik Hoërskool Moorreesburg.

In 1924 het die eerste matriekklas matrikuleer. Besluite oor ‘n skoollied (getoonset deur ds. ML de Villiers) en skoolwapen (ontwerp deur mnr. Frans Loubser, kunsonderwyser) is geneem. In 1926 is ‘n nuwe skoolgebou vir die hoërskool gebou en op 5 Oktober is die huidige hoërskoolgebou amptelik geopen.

Belangrike datums:

  • 1928-Die skool kry sy eerste vlag.
  • 1937-Die saal en twee klaskamers word aangebou.
  • 1938 – Hoërskool en Laerskool Moorreesburg begin apart funksioneer.

Die skool se kunsversameling is in die skoolsaal uitgestal en dit is amptelik as kunssaal geopen op 16 Junie 1938. Die boom in die vierkant is ook daardie dag geplant.

Gedurende die feesvierings van die simboliese Ossewatrek in 1938, stel die Skoolhoof, mnr Pauw, voor dat die skole herdoop word tot Hoërskool en Laerskool Dirkie Uys.